Fritoms huisstijl


Het is bijzonder, dus daarom voor sommigen wel even wennen. Maar onze huisstijl past precies bij ons. Waarom?  Dat leggen we u graag uit.
 Fritom logo

Slimme logistieke dienstverlener op zoek naar de beste logistieke oplossingen. 

Onze bedrijven zijn operationeel zelfstan­dig, maar vormen tevens samen de Fritom Group. Daarom kiezen we voor een gezamenlijk logo. We willen iets bijzon­ders. Vandaar dit markante gezicht. Het valt op, blijft in het geheugen hangen en is zeer herkenbaar. Dat past bij ons. We doen het anders dan anderen. Het logo is niet zomaar een gezicht, maar verbeeldt een gestileerde pro­fes­sor (Einstein). Representatief voor onze groep als slimme logistieke dienst­verlener die voor de klant op zoek is naar de beste logistieke oplos­singen. Ook is er een fakkel in ons logo te herkennen. We willen de fakkeldragers zijn op het gebied van logistieke dienstverlening.

 Sanders|Fritom auto

Logistieke professional.

Onze groep biedt haar klanten de voordelen van de operationele zelfstandigheid van de werkmaatschap­pijen (persoonlijke betrokkenheid, flexibiliteit), maar tevens de voordelen van de groep (kennis, continuïteit). Een unieke structuur die maakt dat onze opdrachtgevers bij ons the best of both worlds krijgen.

 

 Veenstra|Fritom auto
Dit is zichtbaar in onze huisstijl. Elk Fritombedrijf voert het beeldmerk in zijn eigen bedrijfskleur. De naam van het bedrijf staat voorop, Fritom staat erachter. Maar of het logo nu rood, blauw of oranje is, het logo blijft duidelijk herkenbaar als ‘het Fritomlogo’.
 Melkweg|Fritom auto

We ontzorgen de klant. 

De Fritom Group: een unieke groep met een grote know how op het gebied van logistiek. We zijn meedenkers. We nemen onze klanten graag de logistieke zorg uit handen.

                                    
Sanders|Fritom auto
Sanders|Fritom auto