Certificering

Kwaliteitswaarborg

Kwaliteit staat centraal in de filosofie en bedrijfsvoering van Bidon|Fritom. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar klanten, medewerkers en omgeving in het bewaken en het continu streven naar verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu, het voorkomen van gevaarlijke situaties en beheersen van voedselveiligheid.
Voor beheersing van het niveau van dienstverlening en kwaliteit wordt gebruik gemaakt
van de volgende kwaliteitssystemen (Klik hieronder om een van de certificaten te openen).:

GMP+  FSA

GMP+  FSA (UK)

ISO 22000

Kosher

Bidon|Fritom is een onderneming waarbij de werkzaamheden en dienstverlening door haar omgeving als positief onderscheidend binnen haar marktsegmenten wordt ervaren. Het kwaliteitsbeleid wordt ondersteund door een Bidom|Fritom KAM-managementsysteem. Het kwaliteitsbeleid is vertaald naar een kwaliteitsdashboard dat per afdelingen concrete doelstellingen heeft vastgesteld. Daarnaast komen uit de verschillende normen continue verbeteringspunten in een aantal elementen terug, namelijk: Interne- en externe audits, directiebeoordeling, klanttevredenheid, corrigerende en preventieve maatregelen en verschillende kwaliteitsregistraties.

‘Kwaliteit is een verantwoordelijkheid van ons samen’ is een belangrijke gedachte binnen Bidon|Fritom. Door mensen van de werkvloer te betrekken bij het kwaliteitsbeleid ontstaat er draagvlak binnen de belangrijke groep die wij als ambassadeur van onze organisatie zien, onze chauffeurs.
Door middel van een uitgebreid inwerktraject begeleid door een gediplomeerde mentor leren ook onze nieuwe medewerkers welke kwaliteitsnormen standaard zijn binnen Bidon|Fritom.