Groepsstrategie Fritom Logistics

Klantgerichtheid

Bij ons is klantgerichtheid: kijken naar wat de klant nodig heeft. We zijn er voor de klant, de klant niet voor ons. We nemen de zorg voor zijn logistieke probleem van hem over. We bepalen voor ieder klantprobleem de juiste aanpak en beste oplossing.

 

Onafhankelijkheid

We willen voor de klant tot de beste oplossing voor zijn logistieke probleem komen. Daarom staan onze adviezen en uitvoering los van modaliteit en aanbieders in de markt. Ook ten opzichte van andere marktpartijen opereren wij onafhankelijk.

 

Specialisatie

Iedere Fritomdochter heeft haar eigen regiospecialisme. Onze hoge mate van specialisatie werkt kennisverhogend en kostenverlagend.

 

Toegevoegde waarde

Als de klant dat wil, verzorgen we zijn hele logistieke proces. Van transport, distributie en warehousing tot het voeren van de regie over zijn interne en externe goederenstromen. We beschikken hiervoor over geavanceerde warehouse- en transportmanagementsystemen. Goede informatievoorziening richting klant is hierbij belangrijk. Daar zorgen wij dan ook voor.